0 امتیاز
96 بازدید
در کیفری توسط (120 امتیاز)
سلام و درود
لطفا میزان دیه را محاسبه کنید .پیشاپیش از پاسخگویی شما کمال تشکر را دارم
«رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای ... آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 20 در صد تقصیر ، موضوع شکایت آقای شاهین .... با این شرح که متهم مستاجر و بهره بردار سالن ورزشی است، شاکی بعنوان بازیکن در آن فعالیت که منجر به وقوع حادثه میشود لذا نظر به اظهارات شاکی، گواهی پزشکی قانونی ضم ،پرونده نظریه هیات کارشناسی 5 نفره در خصوص میزان تقصیر که مصون از اعتراض مانده است اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و اظهارات و اقرار منهم در دادسرا و لایحه دفاعیه ارایه شده به دادگاه و ملاحظه پرونده استنادی و رای صادر شده از شعبه محترم 106 دادگاه کیفری دو اردبیل و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به منهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ،2 ،17 ،143 145 448 449 ، 462، 488 489، 568569559 ، 709587 710 و 714 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم موصوف به پرداخت 20 درصد دیه صدمات وارده به مصدوم به شرح 1 چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل از بابت خرد شدگی انتهای تختانی استخوان زند اعلی -2 هفت دهم درصد دیه کامل انسان از بابت ارش محدودیت خفیف خم شدن مچ دست راست -3 یک درصد دیه کامل انسان از بابت اسیب غضروف مفصلی مچ دست راست در حق شاکی موصوف که حداکثر ظرف مدت دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت گردد، صادر و اعلام مینماید رأی صادر شده حضوری بوده و به لحاظ میزان دیه مورد حکم مطابق بند ب ماده 427 از قانون آيين دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعى. باشد.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 53 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 83 بازدید
سوال شده 29 مارس 2024 در کیفری توسط Imanzapata (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 125 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 167 بازدید
سامانه ۱۳۱۳ مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان انجام می‌شود.
...